میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...
لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

captcha

قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 5,500تومان هیچکدام 6,000تومان
.biz 1 44,000تومان هیچکدام 46,000تومان
.co 1 93,000تومان هیچکدام 97,000تومان
.com 1 36,000تومان هیچکدام 38,000تومان
.in 1 20,000تومان هیچکدام 35,000تومان
.info 1 44,000تومان هیچکدام 45,000تومان
.me 1 31,500تومان هیچکدام 59,000تومان
.mobi 1 38,500تومان هیچکدام 55,500تومان
.net 1 41,500تومان هیچکدام 43,000تومان
.org 1 41,500تومان هیچکدام 43,000تومان
.pro 1 51,000تومان هیچکدام 53,500تومان
.pw 1 28,500تومان هیچکدام 28,500تومان
.us 1 27,500تومان هیچکدام 27,500تومان